nha-dat-gia-that-banner

Bán Nhà Đất Rẻ

Thủ đoạn bán nhà đất thế chấp của người vay tiền

Thủ đoạn bán nhà đất thế chấp của người vay tiền là một thủ đoạn nguy hiểm của bên cho vay tài sản, bằng cách giả mạo các giấy tờ cần thiết để bán đất của người vay. Những người muốn vay thế chấp tài sản cần cẩn thận với tình huống này.

Theo một số văn phòng công chứng, ngay cả hợp đồng ủy quyền cũng có thể bị làm giả. Không ít trường hợp người cho vay tiền đang giữ bản chính giấy chủ quyền nhà, đất của người vay nên họ đã làm giả hợp đồng ủy quyền để bán nhà, đất của người vay. Có trường hợp người này chỉ ủy quyền cho người kia được thế chấp nhà nhưng người được ủy quyền tự chỉnh sửa, thêm thắt vào hợp đồng nội dung “được quyền bán nhà” hòng chiếm đoạt số tiền bán nhà.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét